GetUP

Dca Laser

profesionáli v oblasti obrábania kovov

GetUP

Dca Laser

profesionáli v oblasti obrábania kovov

Bootstrap Slider
PLAZMOVÉ REZANIE
Plazmový rezací stroj Hi Focus 100 PLUS fy. MicroStep, ktorý bol uvedený do prevádzky vo februári 2005, predstavuje moderný, vysokoproduktívny nástroj na delenie plechov. Jeho veľkou výhodou je kvalita rezu - do 12 mm hrúbky rezaného materiálu veľmi blízka kvalite laserového rezania, pričom nie je treba tepelné spracovanie pre následné trieskové obrábanie.

Riadiaci systém MSNC 500 na báze PC s ovládacou jednotkou dosahuje opakovateľnú presnosť +/- 0,025 mm pri rýchlosti polohovania 40 m/min.
Kinematiku stroja tvoria tri súvislé riadené osi. Odvod splodín zabezpečuje odsávací systém v útrobách stroja.
Technické parametre plazmového stroja Microstep kjellberg Hi focus 100plus
Delenie materiálu:
od 1 mm - 25 mm

Rozmer stola:
1500 x 3000 mm
V prípade akýchkoľvek technických otázok kontaktujte priamo Ing. Jaromíra Mega.
V prípade obchodných otázok, prosím, kontaktujte Miroslava Mega.RÝCHLE, PRESNÉ A VYSOKO KVALITNÉ