GetUP

Dca Laser

profesionáli v oblasti obrábania kovov

GetUP

Dca Laser

profesionáli v oblasti obrábania kovov

Bootstrap Slider

TAKTO SME ZAČÍNALI

 

Dynamicky sa rozvíjajúca prevádzka Dca Laser sa od svojho vzniku v roku 1996 zaoberá strojárskou výrobou a kovoobrábaním.

Na obrázkoch môžete vidieť pôvodné jednoúčelové obrábacie stroje, ktoré sú ešte doteraz v prevádzke, avšak už nie sú nosnými technológiami. Tou sa už v roku 1996 stal plynový rezací laserový stroj CHEBAR, slúžiaci na delenie materiálov s rozmermi až 1500 mm x 3000 mm x 10 mm. Od tohto roku bolo nosným programom firmy rezanie plechov laserovým lúčom. Tento program bol investíciami do prídavných a podporných zariadení neustále rozvíjaný a v súčasnosti stále tvorí väčšiu časť objemu výroby firmy. Doteraz sme na ňom rezali materiál pre asi 400 tuzemských firiem, medzi ktoré patria aj tie najvýznamnejšie (viď Referencie). S hrdosťou môžme povedať, že mnoho komponentov, opracovaných na tomto rezacom centre, sa cez našich odberateľov dostalo prakticky do celej Európy.
V roku 2003 sme zásadne modernizovali technológiu aj v oblasti kovoobrábania, keď sme zakúpili frézovacie kovoobrábacie centrum Dugard Eagle 1000 a následne trojdimenzionálny súradnicový merací stroj Micro-Hite plus M900 firmy Brown&Sharpe TESA SA. Tímito investíciami sa firma dostala aj v tejto oblasti do popredia v trenčianskom regióne, čoho výsledkom je postupný rast objemu našej výroby ako kooperujúceho partnera pre strojárske aj nestrojárske spoločnosti v celej Slovenskej republike.

MÁME BOHATÚ HISTÓRIU



2018
JÚL
Technologický park Dca Laser sa rozširuje o obrábacie centrum Dugard 760
2014
SEPTEMBER
Technologický park Dca Laser sa rozširuje o sústružnícke centrum Haas ST20
2012
OKTÓBER
Technologický park Dca Laser sa rozširuje o obrábacie centrum americkej firmy HAAS VF 4ss. Vysokovýkonné vertikálne obrábacie centrum s automatickou výmenou nástrojov je najefektívnejšou technológiou v obrábaní kovov v súčasnosti.
2010
JANUÁR
Nová technológia na meranie geometrie automobilov s hmotnosťou do 5 ton s 3D kamerovým zameriavaním.
2008
NOVEMBER
Dca Laser rozširuje svoj technologický park o laser ADIGE SYS, s rozmerom stola 3000 x 6000 mm, s výkonom 3,5 kW.
2005
FEBRUÁR
Firma rozširuje svoje výrobné kapacity kúpou plazmového rezacieho stroja Hi Focus 100 PLUS firmy MicroStep s rozmerom stola 3000 x 1500mm.
2004
AUGUST
Z nového meracieho stroja TESA Micro-Hite 3D vyšli prvé certifikáty s nameranými hodnotami výrobkov, obrobených na obrábacom centre.
2004
MÁJ
Sídlo spoločnosti zmenilo koncom svoju farbu z bielej na symbolickú bledomodrú farbu. Okrem zmeny vonkajšieho vzhľadu boli realizované úpravy aj vo vnútorných priestoroch firmy.
2004
MAREC
Začiatok práce na CNC frézovacom centre Eagle 1000.
2004
JANUÁR
Dca Laser modernizoval svoju technologickú základňu v oblasti obrábania kovov zakúpením najpredávanejšieho frézovacieho centra na slovenskom trhu Eagle 1000 s riadiacim systémom spoločnosti Siemens.