GetUP

Dca Laser

profesionáli v oblasti obrábania kovov

GetUP

Dca Laser

profesionáli v oblasti obrábania kovov

Bootstrap Slider

PROFIL SPOLOČNOSTI

 

Dca Laser je od svojho vzniku v roku 1996 jedným z centier kovoobrábania a delenia materiálu na Považí a v trenčianskom regióne. Špecializuje sa na kovoobrábacie práce na moderných CNC frézovacích centrách - britskom Dugard Eagle 1000, Dugard 760E a najnovšie zakúpenom americkom Haas WF 4ss a CNC sústružníckych centrách Hass ST20. Svojimi investíciami do týchto technológií prispel k opätovnému rozvoju strojárskej výroby v regióne a nezanedbateľne v ňom znížil nezamestnanosť.
Hlavným cieľom vedenia Dca Laser je postupne rozširovať výrobu a poskytovať v strojárenskej oblasti čo možno najkomplexnejšie služby, pri zachovaní súčasnej kvality, danej modernými technologickými zariadeniami a priebežnými investíciami do zvyšovania praktických zručností a vzdelanostnej úrovne zamestnancov.
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa pre spoloenosť otvorili nové možnosti, hlavne v priamej kooperácii so zahraničnými partnermi. Spolupráca na tejto úrovni je jedným z cieľov Dca Laser.
Na báze tejto spolupráce, súčasne s rozširovaním kooperácie so slovenskými firmami, stavia Dca Laser svoju prítomnosť aj budúcnosť.